Suomen Puuveneilijät

Suomen Puuveneilijät ry, entiseltä nimeltään Suomenlahden Puuveneilijät Ry, on nykyisin jäsenmäärällään (yli 600) Suomen suurin puuvenejärjestö. Jäsenistö on sananmukaisesti kaiken kattava. Mukana on juuri veneilyä aloittavia nuoria, eläkkeelle jääneitä kokeneita merikarhuja ja kaikkea siltä väliltä. Maantieteellisesti pääosa jäsenistä on pääkaupunkiseudulta, mutta mukana on puuveneilijöitä koko Suomen- ja Pohjanlahden rannoilta aina Ouluun asti. Myös sisävesiltä on jäseniä kymmenittäin.

Venekanta noudattelee alkuperäistä ideaa: kaikenlaiset veneet ovat tervetulleita mukaan. Niinpä mukana on kaikkea soudettavasta jollasta alle 20-metriseen troolariin, historiallisista klassikoista juuri veistettyihin veneisiin, purjeveneet ja moottoriveneet sulassa sovussa.

Yhdistyksemme taistelee puuveneen pahinta vihollista, vääriä uskomuksia ja toimintatapoja, vastaan ja on aktiivinen asiallisen ja ajanmukaisen puuveneen hoitotaidon levittämisessä. Järjestämme esimerkiksi puuveneen hoitokursseja ja tiedotamme jäsenistöä saatavilla olevista muiden järjestämistä koulutustilaisuuksista. Toimintansa tukemiseksi yhdistys julkaisee Puupaatti-jäsenlehteä.

Tutustu tarkemmin: suomenpuuveneilijat.fi

Järjestäjä